התנגדות לתוכנית בניין

התנגדות לתוכנית בניין עיר עפ"י חוק התכנון והבנייה

סעיף 100 לחוק התכנון והבנייה קובע כי: "כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תוכנית מתאר מחוזית או מקומית… רשאי להגיש התנגדות להן"… נשאלת השאלה מי רשאי להתנגד לתוכנית. בהתאם לאמור בסעיף כל מעוניין בקרקע, מי שיש לו זיקה לקרקע, הרואה עצמו נפגע מהתוכנית וכן רשויות התכנון. גם מהנדס ואדריכל יכולים להגיש התנגדות.  להמשיך לקרוא