זכויות בביטוח לאומי לסובלים מנזקי גוף

לא חסרים תרחישים בהם אנחנו עלולים להיפגע. בין אם המדובר הוא על תאונת דרכים, תאונת עבודה אוכל מאורע אחר, אנחנו נדרשים פעמים רבות להתמודד עם נזק גופני אדיר – שמצריך הוצאות כלכליות בסדר גודל עצום. להמשיך לקרוא

החשיבות של החלטת ועדה רפואית בביטוח לאומי

ועדה רפואית בביטוח לאומי היא הועדה בעלת הסמכות לקבוע האם התובע יוכר על ידי המדינה כנכה, ואם יוכר ככזה, מה יהיו גובה אחוזי הנכות ודרגת אי כושר העבודה שלו. החלטות הועדה הן בעלות משמעות רבה עבור התובעים, מכיוון שמהן נגזרות הזכויות להן יהיו זכאים התובעים לאחר מכן. על מנת שיגיעו לוועדה מוכנים היטב, חשוב שהפונים לוועדה ידעו מהם סוגי ההחלטות של הועדה הרפואית בביטוח לאומי ומה משמעותן. להמשיך לקרוא

מימוש זכויות רפואיות

כאשר אדם סובל מנכות עקב פציעה קשה, פגיעה מתאונה או ממחלה הוא רשאי להגיש בקשה למימוש זכויותיו הרפואיות בכל אחד מן הגופים הבאים: ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות ביטוח, קרנות פנסיה ומשרד הביטחון.  להמשיך לקרוא

זכויות עובדים לקבלת מידע מהמעסיק

רבים אינם מודעים לכך, אולם חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 קובע את חובת המעביד למסור לעובד, תוך שלושים ימים מהמועד שבו התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה של העובד, כמפורט להלן. כך, הפירוט שיכלל בהודעה יתאר בין היתר את מאפייני התפקיד, את התאריך בו החלה העבודה, את סך כל התשלומים שישולמו לעובד במסגרת עבודתו והמועד לתשלום השכר. להמשיך לקרוא