באילו מצבים נדרש מינוי אפוטרופוס לקשיש?

גיל הזקנה מלווה לעתים בירידה חדה במצב הבריאותי. התדרדרות זו עלולה להגיע למצבים בהם הקשיש אינו מסוגל עוד לדאוג לעצמו ולענייניו. במקרים אלה יש צורך למנות לו אפוטרופוס לטיפול בנושאים כמו:  כספים, רכוש, טיפול ובריאות וכדומה. מינוי אפוטרופוס הינו הליך משפטי. להמשיך לקרוא