חוק הדיור המוגן, תשע"ב- 2012

בית דיור מוגן מוגדר על פי חוק הדיור המוגן החדש כמקבץ דירות המיועד למגורי דיירים, בין אם בנוי כמבנה אחד או מספר מבנים סמוכים. בבית הדיור המוגן מוצעים לדיירים שירותים מסוימים נוסף על אחזקה ניקיון ושמירה תמורת תשלום. דיור מוגן בדרך כלל מתאים לאוכלוסייה של דיירים עצמאיים המסוגלים לקבוע את סדר יומם, לדאוג לצרכיהם האישיים ולנהל את משק ביתם, אוכלוסייה המעוניינת להשתתף במגוון פעילויות המוצעות לה במסגרת הדיור המוגן.

מטרת החוק

החוק החדש בא להגן על הדיירים הקשישים השוהים במסגרת הדיור המוגן באמצעות הענקת זכויות ולהגן על כספיהם של השוהים. מטרת החוק היא להסדיר את נושא בתי הדיור וזכויותיהם של השוהים בו עקב העלייה בביקוש בשנים האחרונות לבתי דיור מוגן. למרות הביקוש הגדול הועלו מספר רב של תלונות מצד הקשישים השוהים באותם בתי דיור מוגן בנוגע למצב הלא שוויוני בו נמצאים הדיירים אל מול מפעילי הדיור המוגן. תלונות על הכנסת תנאים מקפחים בהסכמי ההתקשרות בין הצדדים ושימוש בכספים המתקבלים למטרות שונות מהמובטח בהסכם. עקב התלונות הרבות נדרש משרד הרווחה והשירותים החברתיים לסוגיה על מנת להסדיר את נושא הדיור המוגן בחקיקה ספציפית.

בעשור האחרון נתקל משרד הרווחה והשירותים החברתיים בקשיים רבים בהסדרת נושא הדיור המוגן עד שלבסוף חוק הדיור המוגן התקבל בכנסת בקריאה שלישית בתאריך ה-22/5/2012. החוק התקבל לאחר דיונים רבים בין נציגים ממשרד המשפטים, הרווחה ונציגים של ארגון בעלי הדיור המוגן. מטרת הדיונים הייתה להקטין ככל הניתן את המחלוקות בין הצדדים ולהגיע לחוק שמחד יבטיח את זכויותיהם של הדיירים ומאידך יאפשר ניהול תקין של המוסדות והתפתחות השוק של בתי הדיור המוגן.

מי רשאי להפעיל בית דיור מוגן?

פרק ב' לחוק הדיור המוגן עוסק ברישיון להפעלת בית דיור מוגן. החוק קובע כי אדם ללא רישיון לא יוכל להפעיל בית דיור מוגן וכי רישיון שכזה יינתן רק למפעיל העומד בתנאים הקבועים בחוק. משרד הרווחה והשירותים החברתיים באמצעות מתן הרישיון יוכל לפקח על אותם בתי דיור מוגן ועל מפעיליהם ובכך לוודא כי המפעילים אכן עומדים בתנאים הקבועים בחוק ובדרך זו ניתן יהיה להגן על האוכלוסייה הייחודית המתגוררת בדיור המוגן.

תנאים וחובות

פרק ג' לחוק הדיור המוגן קובע את התנאים, החובות וההגבלות לעניין הפעלת בית דיור מוגן. החוק מחייב את המפעילים של בתי דיור מוגנים לעמוד בתנאים שייקבעו על ידי שר הרווחה בשיתוך עם השר לאזרחים ותיקים. יקבעו תנאים פיזיים, סביבתיים, בטיחותיים ותברואתיים הדרושים להפעלתו של בית דיור מוגן. בנוסף ייקבעו תנאים הנוגעים להכשרתו המקצועית והניסיון הדרושים ממנהל בית דיור מוגן.

כמו כן אחד התנאים החשובים בהפעלת בית דיור מוגן הוא התקשרות בין הדיירים לבית הדיור בהסכם התקשרות בכתב, עוד בטרם חתימה על ההסכם יינתן לדייר מסמך גילוי שמטרתו להבטיח כי הדייר יתקשר בהסכם רק לאחר שקיבל את כל המידע הרלוונטי הנוגע לבית הדיור המוגן לשם קבלת ההחלטה.

 תנאי נוסף להפעלת בית דיור מוגן המפורט בפרק זה נוגע לכספי הפיקדון של הדיירים. החוק קובע מועדים בהם מפעיל בית הדיור מחויב להחזיר לדייר את כספי הפיקדון ששולמו בהתאם לנסיבות לפיהן הושבה יחידת הדיור. החוק מחייב את המפעיל להבטיח את כספי הפיקדון באמצעות ארבעת הבטוחות הקבועות בחוק.

החוק מקים הבחנה בין שירותי חובה אותם מחויב בית הדיור לספק לבין שירותי רשות אותם ניתן להציע לדייר וזכותו לסרב לקבלם.

פרק ד' לחוק קובע את זכויות הדיירים המשתכנים בבית הדיור ופרק ה' מפרט את נושא הפיקוח והאכיפה של משרד הרווחה.
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *