הליך הגשת בקשה לרישיון שימוש בסימן מסחר

על מנת להבין מהו הליך הגשת בקשה לרישיון שימוש בסימן מסחר יש להרחיב תחילה בנושא סימני מסחר.

מהו סימן מסחר?

סימן מסחר הוא כל אלמנט אשר נועד לזיהוי מוצר של יצרן מסוים. הסימן יכול להיות לוגו, צליל, דמות מסוימת, משפט וכיו"ב. יצירת סימן מסחר ייחודי, מבדיל למעשה את המוצר שמייצר בעל הסימן, ממוצרים של המתחרים שלו והוא כרוך בעלויות שונות ומשתנות בהתאם למספר המוצרים אותם אנו מעוניינים לרשום. חשוב מאוד לרשום סימן מסחר בפנקס סימני המסחר על מנת לקבל הגנה מפני שימוש אסור של אנשים אחרים בסימן.

חשוב להדגיש כי הרישום של סימן המסחר, יכול להתבטל מסיבות שונות, כמו למשל העדר שימוש. אם לא הוכח כי נעשה שימוש בסימן המסחר, בהקשר לטובין לגביהם הוא רשום, במשך שלוש שנים, הוא יימחק מפנקס סימני המסחר. המחיקה איננה אוטומטית, אלא תתבצע אם הוגשה בקשה לביטול הסימן. לבעל הסימן תינתן כמובן הזדמנות להשמיע טענותיו ולמנוע את מחיקת הסימן. בקשתו תתקבל אם הוכיח כי ישנה סיבה לגיטימית ומוצדקת לאי השימוש.

בקשה לרישיון שימוש

לבעל סימן המסחר יש זכויות קנייניות רבות, כמו הזכות להעניק לאדם אחר רישיון שימוש בסימן המסחר. תופעה זו רווחת מאוד בעולם העסקים של העידן המודרני, בו חברה גדולה מוכרת זיכיונות לעסקים קטנים פרטיים, אשר יפעלו תחת השם והמוניטין של החברה הגדולה. בישראל, הזיכיונות נפוצים מאוד בענף המסעדות ובענף הביגוד.

לשם קבלת רישיון לשימוש בסימן מסחר, יש להגיש בקשה מטעם שני הצדדים לרשם לסימני מסחר. אם הבקשה תאושר, הרישיון יירשם בפנקס סימני המסחר. לרשם סימני מסחר,  סמכויות רבות בהקשר זה. הוא יכול לדחות את הבקשה, לבקש לראות מסמכים, לקבל  את הבקשה כולה או לקבוע תנאים והגבלות לרישיון השימוש. הוא גם רשאי לבטל את רישיון השימוש, במצבים מסוימים.

ישנם שני סוגים של רישיונות לשימוש בסימן מסחר: רישיון ייחודי, המאפשר רק למגיש הבקשה לעשות שימוש בסימן המסחר ורישיון לא ייחודי, במסגרתו רשאי בעל הסימן המעניק את הרישיון, לתת לאנשים נוספים רישיונות לשימוש בסימן המסחר ולעשות שימוש בסימן המסחר, במקביל.

חשוב להבהיר כי רישיון לשימוש בסימן מסחר, אינו תקף ללא רישום בפנקס סימני המסחר. אי הרישום יכול לפגוע במיוחד בזכיין משום שללא רישום, יוכל בעל הסימן, להתכחש לקיומו של רישיון כזה ואף יוכל להגיש תביעה נגד מי שהשתמש בסימן המסחר, אם צבר רווח או מוניטין, כתוצאה מהשימוש בסימן המסחר.

אופן הגשת הבקשה

הבקשה חייבת להיות מוגשת מטעם שני הצדדים ועליה לכלול את הפרטים הבאים:

  1. מהי מערכת היחסים בין הצדדים: למשל, יחסי זכיינות.
  2.  בגין אלו טובין מעוניין המבקש לקבל רישיון. סימן מסחר תמיד יהיה לגבי טובין מוגדרים וכך גם לגבי רישיון לשימוש בסימן מסחר.
  3. לאיזו תקופה נותן בעל הסימן, רישיון למבקש, להשתמש בסימן המסחר.
  4. תנאים למתן הרישיון ו/או הגבלות אשר יחולו על אחד מהצדדים או על שניהם. לעיתים קרובות, ירצה בעל הסימן המקורי, להציב תנאים לשימוש ברישיון, על מנת שהמשתמש לא יפגע במוניטין שלו.

יש לציין כי הרשם לסימני מסחר, רשאי לדרוש מן הצדדים להציג מסמכים או ראיות אחרות, הדרושות לו לשם מתן החלטה בבקשה.

ביטול רישיון לשימוש בסימן מסחר

בסמכות הרשם לסימני מסחר, לבטל את הרישיון לשימוש בסימן המסחר, כאשר בעל הרשות המקורי, הגיש בקשה לביטול הרישיון וכאשר נטען והוכח לרשם כי יש ברישיון כדי להטעות את הציבור, או לפגוע בתקנת הציבור. אולם, יש להדגיש כי לפני ביטול הרישיון, על הרשם לאפשר לכל אדם בעל אינטרס, להשמיע את טענותיו ואין לו לקבל החלטה, לכאן או לכאן, מבלי לאפשר לבלי אינטרס, להביע את עמדתם, בשאלת הביטול.
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *