ראיית חשבון – שמירה על הפעילות הפיננסית השוטפת של העסק

לא רק בעלי עסקים חדשים נוהגים להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך. גם בעלי עסקים וותיקים וכן חברות מכל הסוגים נעזרים באופן שוטף וקבוע ברואה חשבון. יש לכך כמה טעמים, ונדגיש במיוחד את המשמעות של שמירה על הפעילות הפיננסית השוטפת של העסק.

 מימון שוטף לזמן קצר

 נדירים הם המקרים שבהם עסק יכול להתנהל באופן שוטף מבלי להזדקק לפתרונות אשראי שונים. מושג ידוע ומוכר הינו ההון השוטף. באופן פשוט ותמציתי, מדובר בהבדלי נזילות שקיימים בעסקים שונים ובמידת הנכסים במזומן שיש בידי העסק. בכדי לעמוד בהצלחה בדרישות הנזילות לצורך פעילות עסקית מקובל להיעזר בפתרונות אשראי שונים.

אובליגו, מסגרת אשראי, הלוואות לזמן קצוב – כל אלה הינם פתרונות מימון מקובלים. האם יש לבצע קבלת החלטות בנושאי מימון לזמן קצר רק על פי חוות דעתו של בנקאי כזה או אחר? מטבע הדברים, הבנקאי איננו גורם אובייקטיבי. הבנק מרוויח ממתן הלוואות ומסגרות ורק רואה החשבון יוכל לסייע לבעל העסק להבין כיצד להתנהל מבחינת המימון השוטף לזמן הקצר.

 יעילות ומרכיבי הוצאות

 מלבד סיוע בקביעת תוכניות מימון לזמן הקצר, באופן שוטף, רואה החשבון יכול לסייע בהתנהלות השוטפת של העסק גם באמצעות ניתוח סעיפי ההוצאות השונים. בין תפקידיו של רואה החשבון ניתן למצוא את הפיקוח על עבודתם של מנהלי החשבונות אשר מוצאים חשבוניות, מתנהלים מול הבנקים, גובים כספים מלקוחות. אך רק רואה החשבון מסוגל לבצע גם ניתוח שוטף יעיל של מרכיבי ההוצאות השונים.

מדוע זה חשוב? מכיוון שניתוח מסוג זה יכול לומר האם העסק מתנהל באופן יעיל או שמא יש צורך לנקוט מהלך של התייעלות.

רואי חשבון יודעים לומר מהו הרכב הוצאות ההנהלה והכלליות שנחשב לסביר בעסקים בחתכים לפי ענפים, לפי מחזורי פעילות, לפי תקופות שונות בשנה וכן בהתאם לאינדיקטורים כלכליים נוספים. כך, גם לגבי הוצאות מימון, הוצאות תפעול, הוצאות ייצור.

רואה חשבון טוב ומוסמך הוא כזה המפקח מקרוב על הפעילות הפיננסית השוטפת יכול לגלות סימני אזהרה שיעידו על צורך בשינוי. לחילופין, רואה החשבון יכול לאבחן מצבים שבהם העסק איננו מתנהל נכונה כאשר הוצאות מסוימות הינן פחות מן הרצוי. למשל, עסק שאיננו משקיע מספיק בפרסום יגלה בדרך כלל ירידה בהכנסות בטווח הארוך.

תכנוני מס והיבטים נוספים

רואה חשבון אמון על הפעילות הפיננסית השוטפת של העסק גם מבחינות רבות נוספות. למשל, רואה חשבון יכול לאבחן כיצד מתנהלים מרכזי רווח שונים, סניפים נפרדים. כך ניתן לראות אילו חלקים של העסק מתנהלים היטב והיכן יש לבצע צעדי שינוי.

תחום אחריות נוסף הינו טיפול בנושאי שכר, הפרשות פנסיוניות וכיוצא באלה. רואה חשבון מטפל בנושאים רבים מעבר להפקת תלושי שכר – ביצוע ניכויים שונים כחוק, הפרשות לביטוח לאומי, פנסיה וכדומה.

רואה החשבון גם מטפל בכל הקשור בדוחות תקופתיים, שאותם יש צורך להגיש לרשויות המס. רואה בחשבון מתנהל מול מס ערך מוסף בהתקזזות של מע"מ תשומות מול מע"מ עסקאות. בנוסף, מטפל רואה החשבון בדוחות השנתיים והצהרות הון (והגשתם למס הכנסה), העברת תשלומי של בעלי העסק למס הכנסה ולביטוח לאומי.

כמובן, שהיבט מרכזי של ראיית החשבון נשענת על חתירה לתכנון מס מיטבי. משמעות הדבר היא שכחלק מההתנהלות הפיננסית מטפל איש מקצוע זה בהפחתת חבות המס, על פי סעיפים מקובלים. באמצעות ניכויים מותרים, באמצעות הפרשות מקובלות, באמצעות פעולות שנקראות פחת והפחתות, וכן על ידי הכרה בחובות מסופקים או אבודים מגיעים למצב שבו המס שמשלמים בשוטף יהיה מינימלי.
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *