כך תצליחו לקבל פטור ממס שבח – המדריך המלא

מס שבח מקרקעין הוא מס שמוטל על הרווח ההוני שנוצר כתוצאה ממכירת מקרקעין בישראל (כגון חנות, משרד, דירת מגורים, מחסן, מרתף, מגרש חקלאי או כל ייעוד אחר).
על פי סעיף 6(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, "שבח" הוא הרווח, שנוצר מההפרש שבין שווי המכירה של הזכות במקרקעין לבין שווי רכישת הזכות במקור.

כיצד נקבע ים שיעורי מס שבח?

עד ליום 1.1.2018 חלו מספר הוראות מעבר אשר השפיעו על גובה מס השבח לתשלום במכירת דירת מגורים, כשבכל שנה ישנה הוראה אחרת / מעודכנת. בקצרה, יצוין כי הוראות המעבר קבעו כי ניתן להחיל שיעור מס בגובה 25% תוך הגנה לינארית במכירת שתי דירות מזכות בלבד, כהגדרתן בחוק. 
החל מיום 1.1.2018, אופן חישוב מס השבח הפך יותר ברור: השבח שחל עד שנת 2014 פטור מתשלום מס, והרווח שמשנת 2014 ועד ליום המכירה חייב בשיעור מס של 25%.
לדוגמה – אם נרכשה דירה בשנת 2010 ונמכרה בשנת 2018, בעבור 4 השנים הראשונות השבח על הדירה פטור ממס ובמשך 4 השנים הבאות יש מס שבח בגובה 25%.

אילו פטורים והקלות קיימים במס שבח?

כאמור, בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בנוגע לאופן חישוב מס השבח במכירת מקרקעין וכך גם השתנו משמעותית הפטורים וההקלות הקיימים במכירות של נכסים מסוימים ובמקרים מיוחדים.

להלן מספר פטורים הקיימים במכירת דירת מגורים בישראל:
פטור במכירת דירת מגורים יחידה
פטור ליניארי (מס מוטב) לבעלי מספר דירות
פטור ממס שבח בגין דירה שהתקבלה בירושה
פטור במכירת דירה שהתקבלה במתנה/ללא תמורה
פטור ממס שבח בהעברת זכויות בדירה עקב גירושין

בנוסף, ניתן להפחית את גובה המס לתשלום על ידי ניכויים של הוצאות שונות כגון שכ"ט שמאי מקרקעין, שכ"ט עורך דין, מס רכישה ששולם במקור בעת רכישת הנכס וכיו"ב.

מסיבה זו, ככל שהעיסקה מורכבת יותר או שהצדדים לה בעלי מאפיינים מיוחדים (למשל, עסקת מכר מקרקעין בין תאגידים או בין אדם פרטי לתאגיד), רצוי לפנות לעורך דין שלא מתמצא בדיני מקרקעין בלבד, אלא גם בקיא בדיני מיסוי מקרקעין, בחקיקה ובפסיקה העדכניות בתחום המס, אשר ידע לייצג את הלקוח בצורה מקצועית וחכמה אל מול רשויות המס ולהביא עבורו את הפתרון האופטימאלי למקרה גם מבחינה מיסוי.

כיצד מחשבים את מס השבח הצפוי בעת מכירת דירה?

כדי לחשב את שיעור המס במכירת דירה רשות המיסוי מעמידה לרשות הגולשים מחשבון כדי להעריך את המס המשוער. במקביל לעסקה עצמה, צריך מוכר הנכס תוך 30 ימים מיום המכירה להצהיר על הנכס הנמכר, התמורה, הניכויים והתוספות לעניין מס שבח, סכום המס וחישובו, זכאות לפטור או הנחה במס שבח. המוכר צריך למלא ולהעביר לרשויות מיסוי מקרקעין דיווח וכן יש לצרף אסמכתאות ואישורים שמעידים על הוצאות ותשומות בגינן מבקש המוכר להכיר לו כהוצאה לצורך החישוב. על המוכר לשלם את המס שחושב על ידו בתוך 60 יום מיום ביצוע העסקה.

כיצד מבקשים פטור ממס שבח?

סעיף 73(א) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי בתוך 30 ימים מיום המכירה, יש למסור לאגף מיסוי מקרקעין הצהרה על מכירת הדירה ובה פרטי הזכות הנמכרת, פרטי העסקה והצדדים לה, התמורה עבור מכירת הזכות ורכישתה במקור, גובה המס ואופן חישובו באם לא מבוקש פטור, וכן ניכויים ותוספות אם ישנם.
לצורך קבלת פטור ממס שבח יש לצרף להצהרה טופס בקשה לפטור ולצרף לו אסמכתאות וכן כל מסמך רלוונטי להוכחת עמידה בתנאי הפטור.

אולי יעניין אותך גם:

החזרי מס הכנסה ללוקחי משכנתא

תמ"א 38 – רק במרכז?
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *