זכויות יוצרים על מאמרים

העלייה הניכרת בשימוש ברשת האינטרנט במהלך השנים האחרונות הובילה לדרישה הולכת וגוברת לאספקה שוטפת של מאמרי תוכן, כאשר אחד מהשימושים הנפוצים במאמרים אלו הוא במסגרת קידום אתרים במנועי החיפוש. עם זאת, קיימים גורמים בתחום אשר, ומתוך רצון לבצע "קיצורי דרך" למיניהם, בוחרים שלא להכין מאמרים בכוחות עצמם או לרכוש אותם כדין, אלא להעתיק חלקים ממאמרים קיימים, וזאת ללא אישור מטעם יוצר המאמר.

מה החוק אומר?

חוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007, קובע במפורש, כי זכויות היוצרים של כל יצירה מקורית מוגנים בהתאם לחוק, כאשר כל שימוש ביצירה ללא היתר מפורש מבעל הזכויות מהווה הפרה של החוק, ועילה להשתת פיצויים כספיים. על פי החוק, המונח "יצירה מקורית" יכול להתייחס למספר סוגי יצירות, כאשר בין אלו קיימת "יצירה ספרותית, אשר מתייחסת לכל יצירה אשר באה לידי ביטוי באמצעות הכתב, ולרבות מאמרי תוכן כמובן – הרחבה בנושא באתר gsip.co.il

חשוב לציין בהקשר זה, כי זכויות היוצרים על מאמר מסוים אינן שייכות תמיד ליוצר המאמר. במקרים בהם המאמר הוזמן על ידי גורם אחר, ובמידה והוסכם כך מראש בין היוצר והמזמין, הרי שזכויות היוצרים על המאמר מועברות לידיו של המזמין באופן בלעדי. עם זאת, בכל מקרה בו לא הוסכם מראש בין יוצר המאמר למזמין כי זכויות היוצרים יוענקו בלעדית למזמין, הרי שזכויות היוצרים עודן מוענקות ליוצר המאמר.

באילו מקרים ניתן לעשות שימוש במאמרים המוגנים תחת זכויות יוצרים?

חוק זכויות יוצרים, מתוך שאיפה לאזן מחד בין זכותו של היוצר על יצירתו, ולעודד מאידך את זרימת המידע החופשית בין האזרחים, מגדיר שורה של מקרים בהם ניתן לבצע שימוש מוגבל בתוכן מקורי המוגן תחת חוק זכויות יוצרים, וזאת במסגרת מה שמכונה "שימוש הוגן". החוק מבהיר, כי "שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה או בחינה על ידי מוסדות החינוך". בכל אחד מהמקרים האלו, השימוש ביצירה אינו נחשב כמפר את זכויות היוצרים של בעל התוכן, ומהווה שימוש מותר.

חשוב לזכור כי בבסיסו, המונח "שימוש הוגן" הוא מונח גמיש ונזיל, כאשר ההגדרה המדויקת של  שימוש מוגן נתונה לשינויים, ונבחנת בכל מקרה בהתחשב בנסיבות הספציפיות. עם זאת, יודגש כי במרבית המקרים, כל שימוש במאמר אשר נמצא על גבי רשת האינטרנט למטרות שאינן מצוינות במפורש כ"שימוש הוגן", מהווה הפרה של זכויות יוצרים, ומשכך מהווה עילה להגשת תביעה משפטית ופסיקת פיצויים כדין.

ומה לגבי מאמר הנמצא בשימוש רחב?

אנשים רבים סבורים, כי במקרה של מאמר אשר מבוצע בו שימוש רחב, וכן מועתק במקומות רבים על גבי רשת האינטרנט, הדבר מעניק הגנה מתביעה בשל הפרת זכויות יוצרים. עם זאת, מדובר בתפיסה שגויה, שכן עצם העובדה שהמאמר נמצא בשימוש רחב אינו פוגע בהגנה לה הוא זכאי בהתאם לחוק זכויות יוצרים. בסופו של דבר, וגם אם רבים אחרים הפרו את זכויות היוצרים של בעל המאמר, הרי ש"אין הגונב מגנב פטור", והדבר עודנו מהווה עילה להגשת תביעה אישית מטעם בעל זכויות היוצרים כנגד המפר.

יש לזכור, כי בניגוד לתפיסה הנפוצה לפיה האינטרנט הוא "ג'ונגל" ללא חוקים, הרי שחוקי מדינת ישראל בכלל, וחוק זכויות יוצרים בפרט, תקפים גם על גבי רשת האינטרנט, כאשר האמצעים הטכנולוגיים מאפשרים לבתי המשפט במידת הצורך להסיר את מעטה האנונימיות מטעם גולשים שעברו על החוק, ולהטיל עליהם חובת פיצויים כספיים בסכומים גבוהים ביותר, וללא צורך בהוכחת נזק.
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *