הליך פירוק חברה

הליך פירוק חברה הינו הליך שבסופו לא קיימת יותר החברה, החברה מפורקת והקשר החוזי בין החברים השונים לבין עצמם ובינם לבין החברה מסתיים. ההליך יכול להיגרם מסיבות רבות ויכול שיוגש על ידי החברה עצמה, נושי החברה, הכונס הרשמי ועוד.

קיימות סיבות רבות אשר גורמות בסופו של דבר לפתיחת הליך פירוק חברה – מערכת המשפט הישראלית מכירה בשלושה סוגי פירוק:

 1. פירוק מרצון: הליך פירוק על פי החלטת החברה והחברים בה מבלי שבית המשפט יהיה מעורב בפירוק.
 2. פירוק בפיקוח בית המשפט: פירוק שהחל כפירוק מרצון אך במהלך הפירוק הוגשה עתירה לבית המשפט למתן צו פיקוח.
 3. פירוק על ידי בית המשפט: פנייה של אנשי החברה אל בית המשפט במטרה שינהל את הליך הפירוק, על ידי הגשת בקשה לפירוק לידי בית המשפט. הפנייה לבית המשפט צריכה להיות מחמת אחת העילות המנויות בסעיף 257 לפקודת החברות, מדובר ברשימה סגורה של עילות שרק בגינן ניתן לפנות לבית המשפט כדי שהוא ינהל את הליך הפירוק. העילות המנויות בפקודת החברות הינן:
 • החלטה מיוחדת של החברה.
 • חדלות פירעון.
 • חוסר פעילות של החברה במשך שנה לפחות.
 • כאשר זה "מן הצדק והיושר"- עילת סל בגינה ניתן לפנות לפירוק על ידי בית המשפט, העילה מאפשרת לבית המשפט שיקול דעת רחב בהחלטותיו בנוגע לפירוק.
 • חברה שלא נרשמה אצל רשם החברות.
 • אי תשלום עצום כספי.

סוג הפירוק השלישי- פירוק על ידי בית המשפט יוגש לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו ממוקמים משרדיה של החברה המיועדת לפירוק. במקביל להגשת הבקשה לפירוק על הנושה של החברה להגיש בקשה לבית המשפט לצו עיכוב הליכים, בכדי ששאר נושי החברה לא ירוקנו את קופת החברה טרם השלמת הפירוק.

כונס נכסים ממונה מטעמם של הנושים ותפקידו למכור את הנכס ולחלק את השווי בהתאם לסדר הנושים ורשימת השעבודים. כונס הנכסים- המפרק בעצם נכנס במקום הנהלת החברה ותפקידו לסייע לנושים לקבל בחזרה את המקסימום ממה שהשקיעו בחברה. הוא יכול לעשות זאת באמצעות מימוש נכסים, תביעת בעלי חוב וכו'. קיימים שלושה סוגים של מפרקים:

 1. מפרק זמני: תפקידו לוודא כי לא יוצאו נכסים מהחברה בסמוך להליך הפירוק.
 2. כונס הנכסים הראשי: מתמנה החל ממתן צו עיכוב הליכים ותפקידו לנהל את החברה עד שיומנה לה כונס קבוע על ידי בית המשפט.
 3. מפרק קבוע: תפקידו למכור את נכסי החברה ולשלם לנושים בחזרה את כספם. מדובר בתפקיד שהוא מעין שיפוטי, כיוון שהוא מחליט כמה כל אחד מהנושים יקבל בגין תביעת החוב שהגיש, כמו כן יש לו סמכות לבטל עסקאות חשודות ולהגביל שעבודים צפים.

בית המשפט לאחר הגשת בקשת הפירוק יכול לדחותה או לאשרה ולהורות על פירוק החברה. סיום הפירוק מתרחש עם מתן צו של בית המשפט הקובע את חיסולה של החברה מיום מתן הצו.
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *